ኣብ ዓመተ 2018 ብምኽንያት ዓለቲነትን ጎነጽን 5ስባት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ ሞይቶም

እቲ ካብ ኲናቲን ሞትን ማእከላይ ባሕሪ ድሕነ ኤሉ ተስፋ ዝገበረ ሰብ ዳግማይ ፅጫ ሞት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ Apolda ከጋጥም ኣዝዩ ዝሕዝን ኢዩ።
ኤርትራዊት መንእሰያ ጽንዓት ምስ ህጻን ዉሉዳ Nahom ገዛአ ረእሳ ክተጥፍእ ኡንኮላ እቲ ህጻን ዊን ካብ ሓደጋ ሞት ከምልጥ ኣይካኣለን ክልቲኦም ድማ ግዳይ ናይ ፍጻመ ኮይኖም ኣደን ህጻንን ብሞት ተፈልዮም።
ከምቲ ሽግረ ኩሉ መንእየ ጽንዓት ዉን ግዳይ ናይቲ ብ Angespanne 3 ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዝያዊ ምዕቆቢ ስደተኞታት ካብ ዝነበሩ ስደተኛታት ሓንቲ ያ

ኣብዚ እዋን በቲ ዞባ ቱሪንገን Thuringen ዝተገብረ ዘይሕጋዊ ማዕጾ ነፍስ ወከፍ ሰርካ ዝግበሪ ተፊቲሽ ናይ ምጥራዝ ምፍሪራህን ግዳይ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ።
እምባኣሪ እቲ ብምምሕዳሪ ዝተፈጠረ ሽግራትን ምንጻልን ካብ ማሕበራዊ ሂወትን ዩ ጠንቂ ናይዝ ኩሉ ዝሕዝን ፍጻመታት።
ተወላዲ ዕራቅ ዝኾነ Faraidun Salam Azizዉን ብተመሳሳሊ ብዘይሕጋዊ ዝኾነ ኣጋባብ ኣብቲ ምዕቆቢ ስደተኛታትLessingstraße መነበሪኡ ከም ዝዕጾ ጌሮሞ እዚ ኣብ ዉሽጢ ዕጽዉ ገዛ ምሕይሪ ብዝፈጠረሉ ከቢድ ነዊጺ ድማ ቡኡ ንቡኡ ብሞስኮት ብምጽዳፊ ግዳይ ሞት ኮይኑ ዩ።
ካልእ ዉን ብተማሳሳሊ ሓደ ስደተኛ ብሰንኪ እቲ ዘይ ምፑእ ንምንባሪ ፈታኔን ዝኾነ ሂወት ነብሱ ናይ ምጥፍእ ሱጉምቲ ወስዱ ኢዩ ።እቲ ዝኸፈአ ድማ ከሪክብዎ ዝግባእ ናይ ሂወተ ኣድሕን ኣገልግሎት ብምኽልካሎም። እዝ ኣሃዛዊ ጸብጻብ እዚ ኣብ ዉሽጢ ሓደ ዓመት ናይ ዝሞቱ ክፍለጥ ዝተኻኣለ ዩ።

ተነጽሎ እዚ ሞትን ስቃይን እዚ ክንዮ ናይ ስቅታን ተነጽሎን ሓጹረ ዝፍጸም ዘሎ ዩ።
ጸጥታ ፖልስ ዝኾነ መሪመራታት ኣይ ገበሩን ብኣንጻሩ ናይዚ ኣገራምን ዝሕዝንን ፍጻመ መሰኻኽሪ ዓይኒ ድማ ዝፈልጥዎ ነቲ ዝፈልጥዎ ሓቂ ከይዛረቡ ቀጻሊ ምፍሪራህ ዝግበረሎም ምኻኑ ኢዩ። ህዝባዊይን መረበባት ሓበረታ ዉን ተኾነ ነዚ ፍጻመ ሓቅነቱ ኣቃልሐን ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ክገብሮኦ ካብ ዝግበአን ብምዝንጋዕ ስቀት ምምራጸን ።
ኩሎም ፖለቲከኛ ሰብ ምዚ ኣፖልዳ ቱሪንገን Thuringen ነዚ ጉዳይ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ሸለል ክብልዎ ኢዮም መሪጾም።
ኣብ ዓመተ 2018 ብምኽንያት ዓለቲነትን ጎነጽን 5ስባት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ ሞይቶም

እቲ ካብ ኲናቲን ሞትን ማእከላይ ባሕሪ ድሕነ ኤሉ ተስፋ ዝገበረ ሰብ ዳግማይ ፅጫ ሞት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ Apolda ከጋጥም ኣዝዩ ዝሕዝን ኢዩ።
ኤርትራዊት መንእሰያ ጽንዓት ምስ ህጻን ዉሉዳ Nahom ገዛአ ረእሳ ክተጥፍእ ኡንኮላ እቲ ህጻን ዊን ካብ ሓደጋ ሞት ከምልጥ ኣይካኣለን ክልቲኦም ድማ ግዳይ ናይ ፍጻመ ኮይኖም ኣደን ህጻንን ብሞት ተፈልዮም።
ከምቲ ሽግረ ኩሉ መንእየ ጽንዓት ዉን ግዳይ ናይቲ ብ Angespanne 3 ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዝያዊ ምዕቆቢ ስደተኞታት ካብ ዝነበሩ ስደተኛታት ሓንቲ ያ

ኣብዚ እዋን በቲ ዞባ ቱሪንገን Thuringen ዝተገብረ ዘይሕጋዊ ማዕጾ ነፍስ ወከፍ ሰርካ ዝግበሪ ተፊቲሽ ናይ ምጥራዝ ምፍሪራህን ግዳይ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ።
እምባኣሪ እቲ ብምምሕዳሪ ዝተፈጠረ ሽግራትን ምንጻልን ካብ ማሕበራዊ ሂወትን ዩ ጠንቂ ናይዝ ኩሉ ዝሕዝን ፍጻመታት።
ተወላዲ ዕራቅ ዝኾነ Faraidun Salam Azizዉን ብተመሳሳሊ ብዘይሕጋዊ ዝኾነ ኣጋባብ ኣብቲ ምዕቆቢ ስደተኛታትLessingstraße መነበሪኡ ከም ዝዕጾ ጌሮሞ እዚ ኣብ ዉሽጢ ዕጽዉ ገዛ ምሕይሪ ብዝፈጠረሉ ከቢድ ነዊጺ ድማ ቡኡ ንቡኡ ብሞስኮት ብምጽዳፊ ግዳይ ሞት ኮይኑ ዩ።
ካልእ ዉን ብተማሳሳሊ ሓደ ስደተኛ ብሰንኪ እቲ ዘይ ምፑእ ንምንባሪ ፈታኔን ዝኾነ ሂወት ነብሱ ናይ ምጥፍእ ሱጉምቲ ወስዱ ኢዩ ።እቲ ዝኸፈአ ድማ ከሪክብዎ ዝግባእ ናይ ሂወተ ኣድሕን ኣገልግሎት ብምኽልካሎም። እዝ ኣሃዛዊ ጸብጻብ እዚ ኣብ ዉሽጢ ሓደ ዓመት ናይ ዝሞቱ ክፍለጥ ዝተኻኣለ ዩ።

ተነጽሎ እዚ ሞትን ስቃይን እዚ ክንዮ ናይ ስቅታን ተነጽሎን ሓጹረ ዝፍጸም ዘሎ ዩ።
ጸጥታ ፖልስ ዝኾነ መሪመራታት ኣይ ገበሩን ብኣንጻሩ ናይዚ ኣገራምን ዝሕዝንን ፍጻመ መሰኻኽሪ ዓይኒ ድማ ዝፈልጥዎ ነቲ ዝፈልጥዎ ሓቂ ከይዛረቡ ቀጻሊ ምፍሪራህ ዝግበረሎም ምኻኑ ኢዩ። ህዝባዊይን መረበባት ሓበረታ ዉን ተኾነ ነዚ ፍጻመ ሓቅነቱ ኣቃልሐን ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ክገብሮኦ ካብ ዝግበአን ብምዝንጋዕ ስቀት ምምራጸን ።
ኩሎም ፖለቲከኛ ሰብ ምዚ ኣፖልዳ ቱሪንገን Thuringen ነዚ ጉዳይ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ሸለል ክብልዎ ኢዮም መሪጾም።

ኣብ ዓመተ 2018 ብምኽንያት ዓለቲነትን ጎነጽን 5ስባት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ ሞይቶም

እቲ ካብ ኲናቲን ሞትን ማእከላይ ባሕሪ ድሕነ ኤሉ ተስፋ ዝገበረ ሰብ ዳግማይ ፅጫ ሞት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ Apolda ከጋጥም ኣዝዩ ዝሕዝን ኢዩ።
ኤርትራዊት መንእሰያ ጽንዓት ምስ ህጻን ዉሉዳ Nahom ገዛአ ረእሳ ክተጥፍእ ኡንኮላ እቲ ህጻን ዊን ካብ ሓደጋ ሞት ከምልጥ ኣይካኣለን ክልቲኦም ድማ ግዳይ ናይ ፍጻመ ኮይኖም ኣደን ህጻንን ብሞት ተፈልዮም።
ከምቲ ሽግረ ኩሉ መንእየ ጽንዓት ዉን ግዳይ ናይቲ ብ Angespanne 3 ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዝያዊ ምዕቆቢ ስደተኞታት ካብ ዝነበሩ ስደተኛታት ሓንቲ ያ

ኣብዚ እዋን በቲ ዞባ ቱሪንገን Thuringen ዝተገብረ ዘይሕጋዊ ማዕጾ ነፍስ ወከፍ ሰርካ ዝግበሪ ተፊቲሽ ናይ ምጥራዝ ምፍሪራህን ግዳይ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ።
እምባኣሪ እቲ ብምምሕዳሪ ዝተፈጠረ ሽግራትን ምንጻልን ካብ ማሕበራዊ ሂወትን ዩ ጠንቂ ናይዝ ኩሉ ዝሕዝን ፍጻመታት።
ተወላዲ ዕራቅ ዝኾነ Faraidun Salam Azizዉን ብተመሳሳሊ ብዘይሕጋዊ ዝኾነ ኣጋባብ ኣብቲ ምዕቆቢ ስደተኛታትLessingstraße መነበሪኡ ከም ዝዕጾ ጌሮሞ እዚ ኣብ ዉሽጢ ዕጽዉ ገዛ ምሕይሪ ብዝፈጠረሉ ከቢድ ነዊጺ ድማ ቡኡ ንቡኡ ብሞስኮት ብምጽዳፊ ግዳይ ሞት ኮይኑ ዩ።
ካልእ ዉን ብተማሳሳሊ ሓደ ስደተኛ ብሰንኪ እቲ ዘይ ምፑእ ንምንባሪ ፈታኔን ዝኾነ ሂወት ነብሱ ናይ ምጥፍእ ሱጉምቲ ወስዱ ኢዩ ።እቲ ዝኸፈአ ድማ ከሪክብዎ ዝግባእ ናይ ሂወተ ኣድሕን ኣገልግሎት ብምኽልካሎም። እዝ ኣሃዛዊ ጸብጻብ እዚ ኣብ ዉሽጢ ሓደ ዓመት ናይ ዝሞቱ ክፍለጥ ዝተኻኣለ ዩ።

ተነጽሎ እዚ ሞትን ስቃይን እዚ ክንዮ ናይ ስቅታን ተነጽሎን ሓጹረ ዝፍጸም ዘሎ ዩ።
ጸጥታ ፖልስ ዝኾነ መሪመራታት ኣይ ገበሩን ብኣንጻሩ ናይዚ ኣገራምን ዝሕዝንን ፍጻመ መሰኻኽሪ ዓይኒ ድማ ዝፈልጥዎ ነቲ ዝፈልጥዎ ሓቂ ከይዛረቡ ቀጻሊ ምፍሪራህ ዝግበረሎም ምኻኑ ኢዩ። ህዝባዊይን መረበባት ሓበረታ ዉን ተኾነ ነዚ ፍጻመ ሓቅነቱ ኣቃልሐን ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ክገብሮኦ ካብ ዝግበአን ብምዝንጋዕ ስቀት ምምራጸን ።
ኩሎም ፖለቲከኛ ሰብ ምዚ ኣፖልዳ ቱሪንገን Thuringen ነዚ ጉዳይ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ሸለል ክብልዎ ኢዮም መሪጾም።

ነሓሰ 2017 ሰለማዊ ሰልፍ ተቃዌሞ ኣብ ከተማ ኣፖልዳ

ኣብ ነሓሰ The Voice Refugee Forum ድምጺ ስደተኛታት ዝተባሃለ ማሕበሪ ምስቶም ነበርቲ ብምቲሕብባር ንዅንነት ናይቲ ዘጋጥም ዘሎ ዓለታዊ ጎነጽ ተመልኪቱ ኢዩ ቡኡ ዉን እዚ እሰብኣዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ተነጽሎን ከምኡዉን ምጥራዝ ስደተኛታት ደዉ ክብል ጠሊቡ ኢዩ። እንትኾነ ግን እቲ ዝነበሪ ግብሪ መልሲ ኣብ ክንዲ ፍታሕ ምንዳይ

ኣብ ልዕሊ ኣባል ናይቲ ሰብኣዊ መሰል ትካል The Voice Refugee Forum ዝኾነ Dr. Magsud Agheyev ብወግዲ ናይ ጸጥታ ኣባላት ጸቅጥ ምፍጣሪን ከምኡ ዉን ኣብ ግዝይዊ ምዕቆቢ ስደተኛታት ከይኣቱን መጠንቀቅታ ተዋሂቡ።
ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ተቋዉሞ ሰልፍ ዝተሳተፉ ሰባት ካብ ሰብ ሚዚ ናይቲ ምምሕዳር እዚ ዘይብሃል ምፍርራሃ ኢዩ ወሪድዎም።
ብተወሳኺ ስደተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ ዘይሕጋዊ ብዝኾነ ኣጋባብ መራጋገጺ መንነት ብዝብል ሸፈን ካብ ናይ ሃገሮም ኤምባሲ ወረቀት ንከምጹ ዘየግቡእ ዘይ ፍቲሓዉን ጎነጽ ወይ ጸቅጢ ይግበረሎም ይሪከቡ እዚ ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት እምባኣሪ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ከቢድ ኣእምሮኣዊ ነዊጺ ፈጢሩ ይሪከብ እዚ ምስ ዘይገብሩ ድማ እቲ ናይ ምነባሪን መስረሕን ቀንዲ ወረቀት ከምዘይ ውሃቦም ብምግባሪ ኣብ ቀጻሊ ሽግሪን ምክልባትን ገሪሎም ይሪከብ።
ቕርጺ ናይዚ ዓሌታዊ ተነጽሎን ከተማ ኣፖልዳ Apolda እምባኣር ብመገዲ ቤት ጽሕፈት በዓል ሚዚ ስደተኛታት ኣክበርቲ ጸጥታ ቤት ጽሕፈት መሕበራዊ ኣገልግሎት ከምኡ ዉን ኩሎም ሓለፍቲ ናይዚ ግዝይዊ መጽለሊ ስደተኛታት ብዝተወደበን ዝተተሓሓዘን ኣጋባብ ዝፍጸም ምኻኑ ዩ።
ወላ ካ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ርክብ ብመገዲ ፖሊስ ተተገብረ ናይዚ ናይ ሞት ፍጻመታት ግን ብኸመይን ስለምንታይን ዝብል ዝርዝራዊ መርመራታት ብመገዲ ምቁጽጻሪ ገበናት ፖሊስ ብዘይ ምፍጻሙ ቤተ ሰብ መዋቲት ንኣማዊታ ሰቦም ዝሚልከት ጽጹይ ሓበሬታ ኣምረካብ ኣብ ህንጥዩን ዘይዉሑሱን ትጽቢት ይርከቡ.

http://breakdeportation.blogsport.de  | breakdeportation@riseup.net
https://www.facebook.com/RefugeeBlackBox
http://www.thevoiceforum.org  | thevoiceforum@gmx.de


0 Antworten auf „ኣብ ዓመተ 2018 ብምኽንያት ዓለቲነትን ጎነጽን 5ስባት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ ሞይቶም“


  1. Keine Kommentare

Antwort hinterlassen

XHTML: Du kannst diese Tags benutzen: <a href=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>


sieben − = drei