Suchergebnisse für 'magsud'

ኣብ ዓመተ 2018 ብምኽንያት ዓለቲነትን ጎነጽን 5ስባት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ ሞይቶም

እቲ ካብ ኲናቲን ሞትን ማእከላይ ባሕሪ ድሕነ ኤሉ ተስፋ ዝገበረ ሰብ ዳግማይ ፅጫ ሞት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ Apolda ከጋጥም ኣዝዩ ዝሕዝን ኢዩ።
ኤርትራዊት መንእሰያ ጽንዓት ምስ ህጻን ዉሉዳ Nahom ገዛአ ረእሳ ክተጥፍእ ኡንኮላ እቲ ህጻን ዊን ካብ ሓደጋ ሞት ከምልጥ ኣይካኣለን ክልቲኦም ድማ ግዳይ ናይ ፍጻመ ኮይኖም ኣደን ህጻንን ብሞት ተፈልዮም።
ከምቲ ሽግረ ኩሉ መንእየ ጽንዓት ዉን ግዳይ ናይቲ ብ Angespanne 3 ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዝያዊ ምዕቆቢ ስደተኞታት ካብ ዝነበሩ ስደተኛታት ሓንቲ ያ

ኣብዚ እዋን በቲ ዞባ ቱሪንገን Thuringen ዝተገብረ ዘይሕጋዊ ማዕጾ ነፍስ ወከፍ ሰርካ ዝግበሪ ተፊቲሽ ናይ ምጥራዝ ምፍሪራህን ግዳይ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ።
እምባኣሪ እቲ ብምምሕዳሪ ዝተፈጠረ ሽግራትን ምንጻልን ካብ ማሕበራዊ ሂወትን ዩ ጠንቂ ናይዝ ኩሉ ዝሕዝን ፍጻመታት።
ተወላዲ ዕራቅ ዝኾነ Faraidun Salam Azizዉን ብተመሳሳሊ ብዘይሕጋዊ ዝኾነ ኣጋባብ ኣብቲ ምዕቆቢ ስደተኛታትLessingstraße መነበሪኡ ከም ዝዕጾ ጌሮሞ እዚ ኣብ ዉሽጢ ዕጽዉ ገዛ ምሕይሪ ብዝፈጠረሉ ከቢድ ነዊጺ ድማ ቡኡ ንቡኡ ብሞስኮት ብምጽዳፊ ግዳይ ሞት ኮይኑ ዩ።
ካልእ ዉን ብተማሳሳሊ ሓደ ስደተኛ ብሰንኪ እቲ ዘይ ምፑእ ንምንባሪ ፈታኔን ዝኾነ ሂወት ነብሱ ናይ ምጥፍእ ሱጉምቲ ወስዱ ኢዩ ።እቲ ዝኸፈአ ድማ ከሪክብዎ ዝግባእ ናይ ሂወተ ኣድሕን ኣገልግሎት ብምኽልካሎም። እዝ ኣሃዛዊ ጸብጻብ እዚ ኣብ ዉሽጢ ሓደ ዓመት ናይ ዝሞቱ ክፍለጥ ዝተኻኣለ ዩ።

ተነጽሎ እዚ ሞትን ስቃይን እዚ ክንዮ ናይ ስቅታን ተነጽሎን ሓጹረ ዝፍጸም ዘሎ ዩ።
ጸጥታ ፖልስ ዝኾነ መሪመራታት ኣይ ገበሩን ብኣንጻሩ ናይዚ ኣገራምን ዝሕዝንን ፍጻመ መሰኻኽሪ ዓይኒ ድማ ዝፈልጥዎ ነቲ ዝፈልጥዎ ሓቂ ከይዛረቡ ቀጻሊ ምፍሪራህ ዝግበረሎም ምኻኑ ኢዩ። ህዝባዊይን መረበባት ሓበረታ ዉን ተኾነ ነዚ ፍጻመ ሓቅነቱ ኣቃልሐን ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ክገብሮኦ ካብ ዝግበአን ብምዝንጋዕ ስቀት ምምራጸን ።
ኩሎም ፖለቲከኛ ሰብ ምዚ ኣፖልዳ ቱሪንገን Thuringen ነዚ ጉዳይ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ሸለል ክብልዎ ኢዮም መሪጾም።
ኣብ ዓመተ 2018 ብምኽንያት ዓለቲነትን ጎነጽን 5ስባት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ ሞይቶም

እቲ ካብ ኲናቲን ሞትን ማእከላይ ባሕሪ ድሕነ ኤሉ ተስፋ ዝገበረ ሰብ ዳግማይ ፅጫ ሞት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ Apolda ከጋጥም ኣዝዩ ዝሕዝን ኢዩ።
ኤርትራዊት መንእሰያ ጽንዓት ምስ ህጻን ዉሉዳ Nahom ገዛአ ረእሳ ክተጥፍእ ኡንኮላ እቲ ህጻን ዊን ካብ ሓደጋ ሞት ከምልጥ ኣይካኣለን ክልቲኦም ድማ ግዳይ ናይ ፍጻመ ኮይኖም ኣደን ህጻንን ብሞት ተፈልዮም።
ከምቲ ሽግረ ኩሉ መንእየ ጽንዓት ዉን ግዳይ ናይቲ ብ Angespanne 3 ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዝያዊ ምዕቆቢ ስደተኞታት ካብ ዝነበሩ ስደተኛታት ሓንቲ ያ

ኣብዚ እዋን በቲ ዞባ ቱሪንገን Thuringen ዝተገብረ ዘይሕጋዊ ማዕጾ ነፍስ ወከፍ ሰርካ ዝግበሪ ተፊቲሽ ናይ ምጥራዝ ምፍሪራህን ግዳይ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ።
እምባኣሪ እቲ ብምምሕዳሪ ዝተፈጠረ ሽግራትን ምንጻልን ካብ ማሕበራዊ ሂወትን ዩ ጠንቂ ናይዝ ኩሉ ዝሕዝን ፍጻመታት።
ተወላዲ ዕራቅ ዝኾነ Faraidun Salam Azizዉን ብተመሳሳሊ ብዘይሕጋዊ ዝኾነ ኣጋባብ ኣብቲ ምዕቆቢ ስደተኛታትLessingstraße መነበሪኡ ከም ዝዕጾ ጌሮሞ እዚ ኣብ ዉሽጢ ዕጽዉ ገዛ ምሕይሪ ብዝፈጠረሉ ከቢድ ነዊጺ ድማ ቡኡ ንቡኡ ብሞስኮት ብምጽዳፊ ግዳይ ሞት ኮይኑ ዩ።
ካልእ ዉን ብተማሳሳሊ ሓደ ስደተኛ ብሰንኪ እቲ ዘይ ምፑእ ንምንባሪ ፈታኔን ዝኾነ ሂወት ነብሱ ናይ ምጥፍእ ሱጉምቲ ወስዱ ኢዩ ።እቲ ዝኸፈአ ድማ ከሪክብዎ ዝግባእ ናይ ሂወተ ኣድሕን ኣገልግሎት ብምኽልካሎም። እዝ ኣሃዛዊ ጸብጻብ እዚ ኣብ ዉሽጢ ሓደ ዓመት ናይ ዝሞቱ ክፍለጥ ዝተኻኣለ ዩ።

ተነጽሎ እዚ ሞትን ስቃይን እዚ ክንዮ ናይ ስቅታን ተነጽሎን ሓጹረ ዝፍጸም ዘሎ ዩ።
ጸጥታ ፖልስ ዝኾነ መሪመራታት ኣይ ገበሩን ብኣንጻሩ ናይዚ ኣገራምን ዝሕዝንን ፍጻመ መሰኻኽሪ ዓይኒ ድማ ዝፈልጥዎ ነቲ ዝፈልጥዎ ሓቂ ከይዛረቡ ቀጻሊ ምፍሪራህ ዝግበረሎም ምኻኑ ኢዩ። ህዝባዊይን መረበባት ሓበረታ ዉን ተኾነ ነዚ ፍጻመ ሓቅነቱ ኣቃልሐን ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ክገብሮኦ ካብ ዝግበአን ብምዝንጋዕ ስቀት ምምራጸን ።
ኩሎም ፖለቲከኛ ሰብ ምዚ ኣፖልዳ ቱሪንገን Thuringen ነዚ ጉዳይ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ሸለል ክብልዎ ኢዮም መሪጾም።

ኣብ ዓመተ 2018 ብምኽንያት ዓለቲነትን ጎነጽን 5ስባት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ ሞይቶም

እቲ ካብ ኲናቲን ሞትን ማእከላይ ባሕሪ ድሕነ ኤሉ ተስፋ ዝገበረ ሰብ ዳግማይ ፅጫ ሞት ኣብ ከተማ ኣፖልዳ Apolda ከጋጥም ኣዝዩ ዝሕዝን ኢዩ።
ኤርትራዊት መንእሰያ ጽንዓት ምስ ህጻን ዉሉዳ Nahom ገዛአ ረእሳ ክተጥፍእ ኡንኮላ እቲ ህጻን ዊን ካብ ሓደጋ ሞት ከምልጥ ኣይካኣለን ክልቲኦም ድማ ግዳይ ናይ ፍጻመ ኮይኖም ኣደን ህጻንን ብሞት ተፈልዮም።
ከምቲ ሽግረ ኩሉ መንእየ ጽንዓት ዉን ግዳይ ናይቲ ብ Angespanne 3 ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዝያዊ ምዕቆቢ ስደተኞታት ካብ ዝነበሩ ስደተኛታት ሓንቲ ያ

ኣብዚ እዋን በቲ ዞባ ቱሪንገን Thuringen ዝተገብረ ዘይሕጋዊ ማዕጾ ነፍስ ወከፍ ሰርካ ዝግበሪ ተፊቲሽ ናይ ምጥራዝ ምፍሪራህን ግዳይ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ።
እምባኣሪ እቲ ብምምሕዳሪ ዝተፈጠረ ሽግራትን ምንጻልን ካብ ማሕበራዊ ሂወትን ዩ ጠንቂ ናይዝ ኩሉ ዝሕዝን ፍጻመታት።
ተወላዲ ዕራቅ ዝኾነ Faraidun Salam Azizዉን ብተመሳሳሊ ብዘይሕጋዊ ዝኾነ ኣጋባብ ኣብቲ ምዕቆቢ ስደተኛታትLessingstraße መነበሪኡ ከም ዝዕጾ ጌሮሞ እዚ ኣብ ዉሽጢ ዕጽዉ ገዛ ምሕይሪ ብዝፈጠረሉ ከቢድ ነዊጺ ድማ ቡኡ ንቡኡ ብሞስኮት ብምጽዳፊ ግዳይ ሞት ኮይኑ ዩ።
ካልእ ዉን ብተማሳሳሊ ሓደ ስደተኛ ብሰንኪ እቲ ዘይ ምፑእ ንምንባሪ ፈታኔን ዝኾነ ሂወት ነብሱ ናይ ምጥፍእ ሱጉምቲ ወስዱ ኢዩ ።እቲ ዝኸፈአ ድማ ከሪክብዎ ዝግባእ ናይ ሂወተ ኣድሕን ኣገልግሎት ብምኽልካሎም። እዝ ኣሃዛዊ ጸብጻብ እዚ ኣብ ዉሽጢ ሓደ ዓመት ናይ ዝሞቱ ክፍለጥ ዝተኻኣለ ዩ።

ተነጽሎ እዚ ሞትን ስቃይን እዚ ክንዮ ናይ ስቅታን ተነጽሎን ሓጹረ ዝፍጸም ዘሎ ዩ።
ጸጥታ ፖልስ ዝኾነ መሪመራታት ኣይ ገበሩን ብኣንጻሩ ናይዚ ኣገራምን ዝሕዝንን ፍጻመ መሰኻኽሪ ዓይኒ ድማ ዝፈልጥዎ ነቲ ዝፈልጥዎ ሓቂ ከይዛረቡ ቀጻሊ ምፍሪራህ ዝግበረሎም ምኻኑ ኢዩ። ህዝባዊይን መረበባት ሓበረታ ዉን ተኾነ ነዚ ፍጻመ ሓቅነቱ ኣቃልሐን ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ክገብሮኦ ካብ ዝግበአን ብምዝንጋዕ ስቀት ምምራጸን ።
ኩሎም ፖለቲከኛ ሰብ ምዚ ኣፖልዳ ቱሪንገን Thuringen ነዚ ጉዳይ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ሸለል ክብልዎ ኢዮም መሪጾም።

ነሓሰ 2017 ሰለማዊ ሰልፍ ተቃዌሞ ኣብ ከተማ ኣፖልዳ

ኣብ ነሓሰ The Voice Refugee Forum ድምጺ ስደተኛታት ዝተባሃለ ማሕበሪ ምስቶም ነበርቲ ብምቲሕብባር ንዅንነት ናይቲ ዘጋጥም ዘሎ ዓለታዊ ጎነጽ ተመልኪቱ ኢዩ ቡኡ ዉን እዚ እሰብኣዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ተነጽሎን ከምኡዉን ምጥራዝ ስደተኛታት ደዉ ክብል ጠሊቡ ኢዩ። እንትኾነ ግን እቲ ዝነበሪ ግብሪ መልሲ ኣብ ክንዲ ፍታሕ ምንዳይ

ኣብ ልዕሊ ኣባል ናይቲ ሰብኣዊ መሰል ትካል The Voice Refugee Forum ዝኾነ Dr. Magsud Agheyev ብወግዲ ናይ ጸጥታ ኣባላት ጸቅጥ ምፍጣሪን ከምኡ ዉን ኣብ ግዝይዊ ምዕቆቢ ስደተኛታት ከይኣቱን መጠንቀቅታ ተዋሂቡ።
ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ተቋዉሞ ሰልፍ ዝተሳተፉ ሰባት ካብ ሰብ ሚዚ ናይቲ ምምሕዳር እዚ ዘይብሃል ምፍርራሃ ኢዩ ወሪድዎም።
ብተወሳኺ ስደተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ ዘይሕጋዊ ብዝኾነ ኣጋባብ መራጋገጺ መንነት ብዝብል ሸፈን ካብ ናይ ሃገሮም ኤምባሲ ወረቀት ንከምጹ ዘየግቡእ ዘይ ፍቲሓዉን ጎነጽ ወይ ጸቅጢ ይግበረሎም ይሪከቡ እዚ ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት እምባኣሪ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ከቢድ ኣእምሮኣዊ ነዊጺ ፈጢሩ ይሪከብ እዚ ምስ ዘይገብሩ ድማ እቲ ናይ ምነባሪን መስረሕን ቀንዲ ወረቀት ከምዘይ ውሃቦም ብምግባሪ ኣብ ቀጻሊ ሽግሪን ምክልባትን ገሪሎም ይሪከብ።
ቕርጺ ናይዚ ዓሌታዊ ተነጽሎን ከተማ ኣፖልዳ Apolda እምባኣር ብመገዲ ቤት ጽሕፈት በዓል ሚዚ ስደተኛታት ኣክበርቲ ጸጥታ ቤት ጽሕፈት መሕበራዊ ኣገልግሎት ከምኡ ዉን ኩሎም ሓለፍቲ ናይዚ ግዝይዊ መጽለሊ ስደተኛታት ብዝተወደበን ዝተተሓሓዘን ኣጋባብ ዝፍጸም ምኻኑ ዩ።
ወላ ካ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ርክብ ብመገዲ ፖሊስ ተተገብረ ናይዚ ናይ ሞት ፍጻመታት ግን ብኸመይን ስለምንታይን ዝብል ዝርዝራዊ መርመራታት ብመገዲ ምቁጽጻሪ ገበናት ፖሊስ ብዘይ ምፍጻሙ ቤተ ሰብ መዋቲት ንኣማዊታ ሰቦም ዝሚልከት ጽጹይ ሓበሬታ ኣምረካብ ኣብ ህንጥዩን ዘይዉሑሱን ትጽቢት ይርከቡ.

http://breakdeportation.blogsport.de  | breakdeportation@riseup.net
https://www.facebook.com/RefugeeBlackBox
http://www.thevoiceforum.org  | thevoiceforum@gmx.de

2018 gab es 5 Tote durch anhaltende rassistische Gewalt in Apolda

DOWLOAD: TEXT – Deutsch | Englisch | Arabisch | Farsi – Information

Du überlebst Krieg und das Sterben im Mittelmeer und findest in Apolda deinen Tot.“
(Foto: Vorbereitung in den Lagern für die Demonstration am 2. Dezember 2017)

Eine junge eritreische Frau, Tsnaid T., wurde in den Selbstmord getrieben. Sie nahm ihr Baby Nahom mit in den Tot. Frau Tsnaid erlebte, wie viele andere im Lager Auf dem Angespanne3, anhaltende illegale Razzien und Abschiebungen, bei denen die thüringische Landespolizei in jedes Zimmer im Lager einbrach. Dies sowie die anschließende Isolierung von ihrer Community durch die Behörden des Landkreises, trieben sie in den Tot. Der irakische Kurde Faraidun Salam Aziz wurde von Securities illegal in ein Zimmer eines Lagers in der Lessingstraße eingesperrt obwohl er Panik in geschlossenen Räumen hatte. Kurze Zeit später stürzte er aus dem Fenster. Eine weitere Person trieben die Umstände in Apolda in den Selbstmord, einer anderen wurden lebensrettende Maßnahmen vorenthalten. Das sind nur die Toten eines Jahres, und nur die, von denen wir wissen.

ISOLATION: Das Sterben passiert hinter einer Mauer des Schweigens und der Isolation. Die Polizei ermittelt nicht. Zeugen werden bedroht und eingeschüchtert. Die Medien recherchieren nicht. Die Zivilgesellschaft schweigt. Und die verantwortlichen Politiker*innen in Apolda und Thüringen ignorieren das Ganze. Der vorherrschenden Politik der Abschreckung gegenüber Geflüchteten und Migrant*innen kommen solche Zustände sowieso gelegen.

Dezember 2017: Demonstration in Apolda Schon im Dezember 2017 hatte The Voice Refugee Forum auf einer Demonstration gemeinsam mit Geflüchteten vor Ort auf die rassistische Gewalt in den Lagern hingewiesen und ein sofortiges Ende der Übergriffe durch die Polizei, der Isolation und der Abschiebungen gefordert.

Anstatt dies zu beenden, wurde mit Repression gegen (Menschenrechts)Aktivisten von The Voice geantwortet. Dr. Magsud Aghayev bekam Hausverbot in einem Lager in Apolda, welches mit der Polizei durchgesetzt wurde. Weiterhin wurden Menschen, die an der Demonstration teilgenommen hatten, von den Behörden eingeschüchtert und mit Repression bedroht. Weiter wurden und werden immer noch Personen trotz laufender Asylverfahren illegal dazu gezwungen, einen Identitätsnachweis bei ihrer Botschaft zu beschaffen bei der Ausländerbehörde zu hinterlegen. Ansonsten wird ihnen ihr Recht auf die existenzsichernde Arbeit verweigert. Die rassistischen Strukturen in Apolda, bestehend aus Ausländerbehörde, Politik, Sozialamt, Lagerbetreibern, Securities und Polizei arbeiten Hand in Hand.

Anschließende politische Treffen in Apolda wurden durch die Polizei observiert, während gleichzeitig die Todesfälle von der zuständigen Kriminalpolizei in Jena nicht untersucht werden und die Angehörigen der Verstorbenen vergeblich auf Aufklärung warten.

Unter anderem verantwortliche Stellen:
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Dieter Lauinger | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Werner-Seelenbinder-Straße 5
99096 Erfurt
Telefon 0361 3795000
Tel: 0361 57 3511 000
Fax: 0361 57 35 888
poststelle@tmmjv.thueringen.de

Ausländeramt in Apolda
Landratsamt Weimarer Land Ausländeramt, Bahnhofstr. 28
99510 Apolda
Telefon 03644 540786

Kriminalpolizei Jena
Carl-Pulfrich-Straße 5a
07745 Jena
Telefon 03641 810

Landespolizeidirektion Thüringen
Andreasstraße 38
99084 Erfurt
Telefon 0361 6620

Hintergrund:
http://www.thevoiceforum.org/search/node/apolda
http://breakdeportation.blogsport.de/index.php?s=apolda
https://www.facebook.com/RefugeeBlackBox/

Presse zu 2017 Demonstration:
https://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Demonstration-gegen-Abschiebung-Rund-50-Fluechtlinge-ziehen-durch-Apolda-1533993077#.WiVFm2IpQt0.facebook

In 2018 there were 5 dead people because of ongoing racist violence in Apolda

„You survive war and the dying in the Mediterenean Sea and than you find your death in Apolda“
(Foto: Vorbereitung in den Lagern für die Demonstration am 2. Dezember 2017)
A young eritrean woman, Tsnaid, T., was chased to suicide. She took her baby Nahom with her in to death. Tsnaid, T. experienced, like many other people in the Lager Auf dem Angespanne 3, ongoing illegal razzias and deportations, during which the thuringian Landespolizei broke into every room in the Lager. This and the following isolation of her comunity through the authorities of the Landkreis chased her to death. The iraqi kurd Faraidun Salam Aziz was locked up illegaly in his room by security in the Lager in Lessingstraße allthough he was panicing in closed rooms. Shortly after he fall out of the window. Another person was chased to suicide by the circumstances in Apolda, and life saving measures were denied to another one. These are only the dead people of one year, and only those we know about!

ISOLATION: The dying happens behind a wall of silence and isolation. The police is not investigating. Whitnesses were threatened and intimidated. The media ist not researching. The civil society keeps silent. And the responsible politicians in Apolda and Thuringia are
ignoring the whole thing. For the predominant policy of deterrence adverse refugees and migrants these circumstances are convenient anyway.

December 2017: Demonstration in Apolda Already in december 2017 The Voice Refugee Forum had pointed out the racist violence in the Lager together with local refugees and demanded to stop immediately the attacks of the police, the isolation and the deportations.

But instead of ending this the answer was repression against (human rights)activists of the The Voice Refugee Forum. Dr. Magsud Aghayev got the order to stay away from one Lager in Apolda, which was enforced with police. Furthermore people who took part in the demonstration were intimidated by the local authorities and threatened with repression. In
addition people were and are still forced to go to their ambassies for proof of identity illegally in spite of unclosed asylum cases and have to hand over these proofs of identity to the Ausländerbehörde. Otherwise they are denied their existential right to work. The racist structures in Apolda, consisting of Ausländerbehörde, policy, Sozialamt, the operating companies of the Lager, security and police are working hand in hand.

The following political meetings in Apolda were observed by the police, while at the same time the cases of death were not examined by the responsible criminal investigation apartment in Jena and the realtives of the deceased persons wait unavailingly for clarification.

GOOD NEWS: Magsud A. versus the German Deportation Machinery 2:0 for Magsud Victory

Disrupt the German Deportation Machinery and the persecution of refugees by the authoritarian state!

Read below on the dubious persecution of refugees in Apolda and the recent struggle of Dr. Magsud Aghayev against the Foreigner’s Office in Apolda and the Bundesamt in Nürnberg

Die deutsche Version des Artikels:
Gute Neuigkeiten: Magsud A. gegen die deutsche Abschiebemaschinerie – 2:0 für Magsud!
thevoiceforum.org/node/4535

Dr. Magsud Aghayev and his son Rafael got their residence permit back after 3 years (M) and 9 years (R) without permanent residence from the Foreigners’ Office in Apolda!!! This is really great news because their defiance and determination in the face of persecution and intimidation by the state is once again proof that we can resist and win even against the monster.

Both of them arrived in Germany in 2005 as father and son. Rafael, his son, is the father of an 8-year-old boy who lives with his German mother in Apolda. Dr. Magsud and his son were transferred to Apolda after he led the struggle with other refugees to close down the infamous Katzhütte isolation camp in 2008. The struggle of Dr Magsud for the rights of refugees did not end with the closure of the notorious Katzhütte camp nor in Apolda. As Dr. Magsud so often stated „We will fight till the end“.

Dr. Magsud was granted the right to stay in Germany in 2010 by the administrative court of Meiningen without further deportation threat. In 2012, Maqsud’s permanent residence permits were withheld and substituted with normal white A4-papers renewal for him and his son without justification with bi-monthly to three months maximum extensions. All the while, Magsud was being intimidated and criminalized, persecuted and threatened with court processes, and by the deportation deal between the Foreigner’s Office and BAMF. This deal was meant to review his positive court decision to enable the nullification of his residence permit granted by the court.

In his struggle he had to face many awkward and funny situations:

As a result of these shenanigans Magsud and Miloud from The VOICE Refugee Forum
went to BAMF Hermsdorf in Thueringen in Febuary 2018, where they were told that the
BAMF Nürnberg was in charge of his case. So Magsud tried to contact Nurnberg but to no avail. A delegation was planned by Magsud to meet with the officials of BAMF in Nürnberg on 2nd March 2018. This was without notification because all attempts to reach them on phone before had failed.

Our delegates from Thueringen informed the officials at the BAMF Nürnberg that we needed an answer to Magsud’s situation and that the visit will not be the end of the protest. The BAMF officials then promised to see to the case but said that the official in charge was actually in Hermsdorf. Yet, they refused to name the official in BAMF in Hermsdorf when asked. They responded that the officials were secret. In the so-called rechtsstaat, the name of a public official suddenly becomes a secret. Bravo!!! Wonder they say shall never end!!!

No official in the office of the Bundesamt directly involved in his case was known by name and there was no official letter or other correspondence. It is important to know that the right to asylum is of political and public interest and for the interest of the refugee community. There must not be any secret about it.
Shortly after Magsud led the delegation of refugees and activists on the 2nd March 2018 to the BAMF in Nürnberg the Foreigner’s Office informed Rafael and Magsud in the middle of March on the success of their struggles against the Foreigner’s Office and the BAMF. They would get back their stay permits with four years extension. We never doubted!

The most fascinating lesson for us all here was Magsud’s self-determination to fight politically. He refused to bow or solicit paternalistic support but instead relied on the time tested solidarity and the overriding common interest that is at the heart of our struggle for justice. He could not afford to succumb to the discriminatory bureaucrazy that intimidated, criminalised and persecuted him without any reason other than to punish him, suppress his voice and silence him for his fight for justice. He refused to take a lawyer for his political protest and his unyielding determination coupled with the ironclad solidarity from fellow refugees amongst others saw the case of BAMF and the Foreigners’ Office collapse like a pack of cards and a hoax that it was.

It is obvious Dr. Magsud has been persecuted because of his political activism in the refugee migrants community, The VOICE and the Caravan, and in the break deportation network in Thueringen. He committed no crime, activism is no crime and we’re all supremely proud of him! He is a worthy example to young and new refugees in Germany and the message is clear: If you do not fight for your right, the so-called rechtsstaat will deny your rights! Basta!!!

After three years of fighting, Magsud and his son Rafael got his residence permit back!

„I will fight till the end“ he says, and we reply, “We will fight with you all the way!!!

We are proud of every supporter as we congratulate especially the refugee activists from Bamberg refugee camp who were very motivated to support Magsud A during his delegation meeting in the BAMF in Nuremberg on the 02.03.2018.

More information on the persection and criminalisation of Magsud in Apolda will be televised by the community!

Find links to protest actions and activities of Magsud Aghavev
The VOICE Refugee Forum
http://thevoiceforum.org
Break Deportation Network
http://breakdeportation.blogsport.de/
Caravan Refugee/Migrants Network
http://thecaravan.org

Join Us and Stand in Solidarity with Dr. Magsud Aghayev of Refugee Community in Apolda – Thueringen


Foto from the unsuccessful court hearing of the foreign office’s persecution against Dr. Magsud Aghayev on 18.01.2017 in Apolda. http://thevoiceforum.org/node/4321

1/18. Announcement: Dr. Magsud A. and his son make a fight! – We need your solidarity and support! Join Us and Stand in Solidarity with Dr. Magsud Aghayev of the Refugee Community in Apolda – Thueringen. We are protesting the continued criminalisation and intimidation by deportation threat against Magsud Aghayev by the Apolda Foreign Office and the BAMF (German Federal office of migrants and refugees).

Refugee Community Delegates to Nuremberg on 02nd March 2018 at 11:00 am for solidarity action against deportation threats with Dr. Magsud Aghayev, Aplda Community, Miloud L. Cherif The VOICE Refugee Forum Jena and Kanha Chhun, Cambodia Campaign – „We need Freedom“ Erfurt.

Magsud Aghayev, a refugee and activist of The VOICE Refugee Forum who lives in Apolda, continues to be intimidated by both the Ausländerbehörde – foreign office Apolda – and the BAMF – the Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – by denying him the renewal of his resident permit in Germany since February 2015.

The aim of the Apolda foreign district is to get rid of Magsud by facilitating his deportation and for that it needs the permission of the BAMF Nuremberg. The BAMF is not sending any response since March 2017. (Reference to the unsuccessful court hearing of the foreign office’s persecution against Dr. Magsud Aghayev on 18.01.2017 in Apolda. http://thevoiceforum.org/node/4321

A few weeks ago, the son of Magsud Aghayev was also denied the renewal of his resident permit for no obvious reasons. This happened after the last refugees’ protests in Apolda for their right to stay, against the social exclusion and the deportation machine in Apolda and Thuringia. Magsud was one of the activists among many others organizing the protest. It is important to note that the district office of Apolda issued a paper forbidding Magsud from visiting his bothers and sisters of the refugee community living in the refugee accommodation lagers. The Police were there twice to block him from entering the Lager. The criminalisation of his visits to the lager by the police accusation was rejected by the state persecutor.

We demand to stop the intimidation and criminalisation of Magsud Aghayev due to his political activism! We are demanding the BAMF and the Ausländerbehörde Apolda to renew the resident permit of Magsud Aghayev and his son Rafail Aghayev without delay!

Because of this, activists from Jena, Apolda and Erfurt will be in Nuremberg on 02nd March 2018 at 11:00 am to face the BAMF with all our demands and questions. We also call for all other refugees and activists, especially from the area of Nuremberg to join us for a symbolic action of refugee community delegates against the repression of the German deportation machine.

Magsud and Mohammed Ahsan also represented themslves in the Apolda community protest as they remained determined to fight on till ending fight against injustice on refugees. 2017, 2. December: 1st Refugee Unity – Community Demonstration in Apolda (Thueringen)German: http://thevoiceforum.org/node/4422

PRESSE: Rund 50 Flüchtlinge und Unterstützer protestierten unter anderem gegen die Abschiebung aus Deutschland und für eine bessere Unterbringung. Begleitet von Einsatzkräften der Polizei liefen die Demonstranten vom Bahnhof zum Landratsamt und zum Puschkinplatz. 04. Dezember 2017 / 12:05 Uhr . http://www.thueringer-allgemeine.de

Stop the threats of deportation! Stop the intimidation and criminalisation of Magsud Aghayev and of his son Rafail Aghayev !!

We demand for unconditional rights to permanent residence for Dr. Magsud and for his son Rafail Aghayev in Germany.

Fore More Information Contact: Miloud L. Cherif, Tel.: 0176 32360839
The VOICE Refugee Forum, Jena Email.: thevoicerefugeeforum@riseup.net, http://thevoiceforum.org

http://thevoiceforum.org/search/node/Magsud%20Aghayev http://breakdeportation.blogsport.de/index.php?s=magsud

Please support us by donation / Spende: code „Dr. Magsud“

Förderverein The VOICE e.V. Sparkasse Göttingen IBAN: DE97 2605 0001 0000 1278 29 BIC: NOLADE21GOE

*******

Schließt euch uns an und steht in Solidarität mit Dr. Magsud Aghayev von der Flüchtlingsgemeinschaft Apolda-Thüringen

Wir protestieren gegen die anhaltende Kriminalisierung und Einschüchterung mittels Abschiebeandrohung gegenüber Magsud Aghayev durch die Ausländerbehörde Apolda und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Von Delegierten der Flüchtlingscommunitys nach Nürnberg in Solidarität gegen die Abschiebeandrohungen – Freitag, 2. März 2018, um 11 Uhr
Mit Dr. Magsud Aghayev, Aplda Community, Miloud L. Cherif, The VOICE Refugee Forum Jena und Kanha Chhun, Cambodia Campaign – „We need Freedom“ Erfurt.

Magsud Aghayev, Flüchtling und Aktivist von The VOICE Refugee Forum, der in Apolda lebt, ist weiterhin der Einschüchterung sowohl von Seiten der Ausländerbehörde Apolda als auch durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ausgesetzt, indem ihm seit 2015 die Erneuerung seiner Aufenthaltserlaubnis für Deutschland verweigert wird.

Das Ziel des Landkreises Apolda ist es, Magsud durch die Erleichterung seiner Abschiebung loszuwerden, wozu es allerdings der Erlaubnis des BAMF in Nürnberg bedarf. Seit März 2017 schickt das Bundesamt keinerlei Antwort. (Siehe: Über die erfolglose Anhörung zur Verfolgung von Dr. Magsud Aghayev durch die Ausländerbehörde am 18.1.2017 in Apolda http://thevoiceforum.org/node/4321)

Vor einigen Wochen wurde auch dem Sohn von Magsud Aghayev die Erneuerung seiner Aufenthaltserlaubnis ohne erkennbare Gründe verweigert. Dies geschah nach dem letzten Protest von Flüchtlingen, die für ihr Recht auf Aufenthalt, gegen ihre soziale Ausgrenzung und gegen die Abschiebemaschine in Apolda und Thüringen demonstrierten. Magsud war einer von vielen Aktivisten, die die Protestaktion organisiert hatten. Es ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Landratsamt in Apolda Magsud ein Hausverbot erteilt hatte, um zu verhindern, dass er seine Brüder und Schwestern der Flüchtlingscommunity, die in den Flüchtlingslagern leben, besuchen kann. Zweimal war Polizei anwesend, um ihn vom Betreten des Lagers abzuhalten. Die Kriminalierung seiner Besuche im Lager mittels Strafverfolgung durch die Polizei wurde von der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen.

Wir verlangen ein Ende der Einschüchterungen und der Kriminalisierung von Magsud Aghayev aufgrund seines politischen Aktivismus!

Wir verlangen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und von der Ausländerbehörde Apolda, dass die Aufenthaltsgenehmigungen von Magsud Aghayev und seinem Sohn Rafail Aghayev unverzüglich erneuert werden!

Deshalb werden Aktivisten aus Jena, Apolda und Erfurt am 2. März 2018 um 11 Uhr in Nürnberg sein, um das BAMF mit unseren Forderungen und Fragen zu konfrontieren. Wir rufen auch andere Flüchtlinge und Aktivisten, vor allem aus Nürnberg, auf sich uns für eine symbolische Aktion von Delegierten der Flüchtlingscommunitys gegen die Repression der deutschen Abschiebemaschine anzuschließen.

Stoppt die Abschiebeandrohungen! Stoppt die Einschüchterung und Kriminalisierung und Kriminsalisierung von Magsud Aghayev und seinem Sohn Rafail Aghayev!

Wir verlangen das bedingungslose Recht auf dauerhaften Aufenthalt für Dr. Magsud Aghayev und seinen Sohn, Rafail Aghaev in Deutschland

Erste Demonstration für die Einheit der Flüchtlings-Community in Apolda
English: http://thevoiceforum.org/node/4421
PRESSE: Rund 50 Flüchtlinge und Unterstützer protestierten unter anderem gegen die Abschiebung aus Deutschland und für eine bessere Unterbringung. Begleitet von Einsatzkräften der Polizei liefen die Demonstranten vom Bahnhof zum Landratsamt und zum Puschkinplatz. 04. Dezember 2017 / 12:05 Uhr http://www.thueringer-allgemeine.de

Referenz: Über die erfolglose Anhörung zur Verfolgung von Dr. Magsud Aghayev durch die Ausländerbehörde am 18.1.2017 in Apolda und Foto: Aktivisten aus Thüringen stellen die “Agenda der Freiheit” für Dr. Magsud Aghayev im Gericht Apolda auf. (http://thevoiceforum.org/node/4321 in German).

Für weitere Informationen: Miloud L. Cherif, Tel.: 0176 32360839 Email.: thevoicerefugeeforum@riseup.net, http://thevoiceforum.org

http://thevoiceforum.org/search/node/Magsud%20Aghayev
http://breakdeportation.blogsport.de/index.php?s=magsud

Please support us by donation / Spende: code „Dr. Magsud“
Förderverein The VOICE e.V. Sparkasse Göttingen IBAN: DE97 2605 0001 0000 1278 29 BIC: NOLADE21GOE

Erste Demonstration für die Einheit der Flüchlings-Community in Apolda

http://www.thevoiceforum.org/sites/thevoiceforum.org/files/deportation%20crime.jpg

Datum: 2. Dezember 2017
Zeit: 14:00 Uhr
Ort: Bahnhof Apolda

Stoppt die Abschiebungen und stoppt das Dublin-Abkommen! Für Bewegungsfreiheit!
Bringt die Flüchltlinge zurück!

Wir, die Flüchtlinge in Apolda und in Thüringen, fordern unbedingten Respekt für unsere verfassungsgemäßig garantierten Rechte auf Menschenwürde. Diese Rechte beinhalten unser Recht auf sicheren Aufenthalt, Sicherheit, das Recht zu arbeiten, das Recht auf privaten und menschenwürdigen Wohnraum hier in Apolda und wo auch immer wir uns entscheiden, leben zu wollen.

Wir sind Flüchtlinge vom Heim Auf dem Angenspanne 3, 99510 Apolda, in welchem mehr als 250 Flüchtlinge leben. Viele Flüchtlinge sind in dem Heim bzw. Lager seit mehr als 3, bis hin zu 16 Jahren isoliert, ohne Perspektive, viele haben Abschiebungsandrohungen erhalten, einige wurden ohne Ankündigung abgeschoben. All das ist traurig.

Wir fordern die Anerkennung unserer Asylanträge, mittels derer wir uns bemühen, internationalen Schutz vor Verfolgung in unseren Heimatländern zu erhalten. Eine Verfolgung, die von der zweifelhaften Zusammenarbeit westlicher Regierungen mit den Tyrannen und Marionetten, die sie in unseren Ländern eingesetzt haben, begünstigt wird. Wir weigern uns, die fehlerbehafteten Entscheidungen über unsere Anträge durch das Bundesministerium für Aysl, Migration und Flucht (BAMF) in Thüringen zu akzeptieren. Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass das BAMF Angestellte einsetzt, die mit Diktatoren und unterdrückerischen Regimen in Asien zusammenarbeiten, um die Anerkennung der Asylanträge verfolgter Flüchtlinge beispielsweise aus Kambodscha in Deutschland zu vereiteln. In solchen Fällen ist das Bearbeitungsverfahren der Asylanträge kompromittiert und unterwandert und die Flüchtlinge sind weiterhin in Gefahr. Das muss ein Ende nehmen.

Wir protestieren dagegen und fordern ein unverzügliches Ende der geplanten Abschiebungen inklusive der zweifelhaften sogenannten Dublin-Abschiebungen!

Wir fordern das unverzügliche Ende der erzwungenen und zynischen „freiwilligen“ Rückkehr von Flüchtlingen in Länder, in denen ihre Sicherheit nicht gewährleistet werden kann.

Soppt den Terror und die Todesfälle an den EU-Außengrenzen und im Mittelmehr. Stoppt die neue Sklaverei und Folter afrikanischer Flüchtlinge, die eure Politik in Libyen und an euren Grenzen befördert, die immer weiter außerhalb des europäischen Territoriums verlagert werden.

Mehrere afrikanische Länder wurden durch korrupte und böswillige Verträge, die die EU ihnen aufgezwungen hat, in Internierungslager der EU verwandelt. All das, während die EU, angeführt von Deutschland, ihre schamlose Ausbeutung dieser Länder fortsetzt. Sie zerstören unsere Länder und unser Leben und verschlimmern damit unsere Fluchtgründe. Wir sind auch Menschen und haben das Recht auf ein würdevolles Leben. Das ist unsere Forderung und sie ist UNVERHANDELBAR!!! Wir werden es erleben.

Stoppt das Verbrechen der Familientrennung. Wir fordern unser Recht auf Familienzusammenführung ein. Wenn euch eure Familien hier in Europa so wichtig sind, umso wichtiger sind uns unsere.

Wir, die Flüchtlings-Community in Apolda/Thüringen, laden euch, die Flüchtlinge und Aktivist_innen, politische Bewegungen und Gruppen, Freund_innen und Unterstützer_innen dazu ein, an unserer Demonstration und unseren Protesten teilzunehmen. Wir brauchen eure Solidarität, während wir unseren Kampf gegen das koloniale Unrecht fortsetzen und die deutsche Deportationskultur, basierend auf Isolation und Ausschluss, Erniedrigung, Einschüchterung und Misshandlung der Flüchtlinge, bloßstellen.

Wir werden Abschiebungen als Norm nicht anerkennen und und kämpfen gegen Abschiebungsdrohungen, Rassismus, Diskriminierung und die Unterdrückung der Flüchtlinge in Apolda.

Zu lange hat die Welt über die Versklavung der Afrikaner_innen in der Vergangenheit geschwiegen. Schweigt nicht angesichts der menschenunwürdigen Behandlung der Flüchlinge durch die westeuropäischen Abschieberegime. Nein! Wir können heute nicht weiter schweigen!

Wir sind entschlossen, bis zum Ende zu protestieren: Gegen die menschenunwürdige Behandlung der Flüchtlinge in Apolda durch die Kommunalbehörden des Auswärtigen Amts, die Polizei, die Security und den Service in den Lagern, die soziale Arbeit in den Lagern Apoldas.

Spendet und engagiert euch in Solidarität mit der Bewegung der Flüchtlings-Community!
Kontoinhaberin: The VOICE
Betreff: „Unity-Protest“
IBAN: DE97 2605 0001 0000 1278 29
BIC: NOLADE21GOE

Kontakte in Apolda:
Dr. Aghayev Magsud, Tel.: 017622394162 |Mohammed Ahsan, Tel.: 0173 1436248

Kontakte in Jena:
Jena: Miloud L. Cherif, Tel.: 0176 32360839

Organisiert von der Thüringer Flüchtlings-Community in Apolda und Jena
The VOICE Refugee Forum Jena
Email: thevoicerefugeeforum@riseup.net | http://thevoiceforum.org Break Deportation Network |http://breakdeportation.blogsport.de

2nd December is 1st Refugee Community Unity Demonstration in Apolda – Thueringen

http://www.thevoiceforum.org/sites/thevoiceforum.org/files/apolda%20activists.jpg

Photo: Some activists of Refugee Community Apolda in the office of The Voice Refugee Forum in Jena

1st Refugee Unity – Community Demonstration in Apolda (Thueringen)
Date: 2nd December 2017, Time: 2pm, Place: Apolda Train station

Stop the Deportations and Stop Dublin Deportation for Freedom of Movement!!!

Bring back the refugees!!

We the refugees in Apolda and Thuringen in general demand the unconditional respect for our constitutionally guaranteed rights to human dignity. These rights include our right to secured residence, security and safety, the right to work, the right to private and humane housing here in Apolda or in anywhere we may chose or wish to live.

We are refugees living Auf dem Angespanne 3, 99510 Apolda, for more than 250 refugees. Many refugees are isolated in this Heim -lager already for more than (3years to 16years) without perspectives, many are under deportation threats, some are deported without notice of deportation. It is sad.
We demand the recognition of our asylum cases as genuine attempt to seek internal protection from persecution in our home countries. Persecution that is aided and abetted by the dubious collaboration between Western governments and the tyrants and puppets that they installed as leaders in our countries. We refuse to accept the error-prone decisions on our applications by the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) in Thueringen. It has become common knowledge that BAMF is using official who collaborate with dictators and oppressive regimes in Asia to refuse the application of persecuted refugees for example of Cambodians in Germany and in such cases, the veracity of the asylum applications have been compromised and undermined leaving the refugees affected in danger. This must stop.

We are protesting this and demanding an immediate Stop to planned deportations including the so-called Dubious-Dublin-Deportations!

We demand the immediate stop of the forced, sinister and cynical ‘voluntary’ returns of refugees to countries where neither safety nor security can be guaranteed.

Stop the terror and deaths at the EU borders and in the Mediterranean Sea. Stop the renewed Slavery and tortures of African Refugees that your policies are facilitating in Libya and your ever-expanding borders beyond territorial Europe.

Several African countries have been turned into EU detention Centres by the corrupt and malicious agreements the EU has forced upon them. And this is even as the EU, led by Germany continues to wantonly exploit these countries. They destroy our countries and livelihood and thereby exacerbate our reasons of flight. We are humans too and we have a right to a dignified life. This is our demand and it is NON-NEGOTIABLE!!! We will live it.

Stop the crimes of family separation – We demand our right to family reunification. If your families are important to you here in Europe, ours are even more so.

We, the Refugee Community in Apolda – Thueringen is inviting you, the refugees and activists, political movements and groups, friends and supporters to join the demonstration and our protests. We need your solidarity as we continue our struggle against colonial injustice, to expose the German Deportation Culture loaded with isolation and exclusion, humiliation, intimidation and the maltreatment of refugees.

We refuse to accept deportation as the norm and our fight against deportation threats, racism, and discrimination and against the subjugation of refugees in Apolda.

For too long the world was silent about the enslavement of African people in the past and now do not stay silent at the inhumane treatment of refugees by Western European deportation regimes. No! We cannot be silent today!

We are determined to protest till end: Against the inhuman treatments of the refugees in Apolda by the District Authorities of the Foreign office, The Police, the Lager Security and Maintenance, the social welfare service of lager in Apolda under the Weimar Administration office in Thueringen.

Donate and campaign in solidarity with the refugee community movement. The VOICE – Bank Account code: „Unity-Protest“, Kontonummer: 127829, BLZ: 260 500 01, IBAN: DE97 2605 0001 0000 1278 29, BIC: NOLADE21GOE

Contacts in Apolda: Dr. Aghayev Magsud, Tel.: 017622394162 |Mohammed Ahsan, Tel.: 0173 1436248 | Jena: Miloud L.Cherif, Tel.: 0176 32360839
Organized by the Apolda and Jena Refugee Community in Thueringen
The VOICE Refugee Forum Jena Email: thevoicerefugeeforum@riseup.net | http://thevoiceforum.org Break Deportation Network |http://breakdeportation.blogsport.de

Thueringen Based Activists Set „The Freedom Agenda“ For Dr. Maqsud Aghayev in Apolda Court

Greating to Ausländerbehörde Apolda.

Thueringen Base Activists Set „The Freedom Agenda“ For Dr. Maqsud Aghayev in Apolda Court.
The Refugee Activist, Maqsud Aghayev was under the threat of deportation by the Foreign Office Authority in Apolda, he was unlawfully charged to court as to facilitate his deportation from Apolda, Germany.

„The case of Dr. Maqsud was very good. The Court stopped the case against him just after 10 minutes from start. The Judge didn‘t even hear from Frau Ernst of the Foreign office in Apolda because the case in general was unlawful.
20 people were there from Jena and Erfurt. A journalist from OTZ was also there and took a photo at the end.“ by Miloud Lahmar Cherif

Step by step we will bring down the deportation regime!

Detail report will follow soon.
Prozess gegen Flüchtlingsaktivisten: Erneute Strafanzeige der Ausländerbehörde Apolda gegen Magsud Aghayev

Stellungnahme von Herrn Aghayev Magsud zu den Vorwürfen von der Ausländerbehörde Apolda

Aghayev Magsud - The VOICE Refugee Forum- Apolda

Ihr könnt meinen Kampf unterstützen. Kommt zur Gerichtsverhandlung am 18.01.2017 um 10.15 Uhr am Amtsgericht in Apolda, Jenaer Straße 8, 99510 Apolda. Aghayev Magsud – The VOICE Refugee Forum- Apolda

Prozess gegen Flüchtlingsaktivisten: Erneute Strafanzeige der Ausländerbehörde Apolda gegen Magsud Aghayev http://thevoiceforum.org/node/4306

Ich, Aghayev Magsud, bin seit 2009 Aktivist bei „The VOICE Refugee Forum“ und der „Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen“. Seitdem werden mir durch die Ausländerbehörde Apolda Steine in den Weg gelegt! Jetzt verweigern sie mir seit fast 2 Jahren die rechtmäßige Verlängerung meines Aufenhalts und haben nun auch ein Gerichtsverfahren gegen mich angestrengt, in dem sie mir vorwerfen, ich hätte meinen Pass einem Fremden zur Ausreise überlassen. Im Folgenden möchte ich den Hintergrund des Gerichtsverfahrens darlegen.

Ich habe meine Aufenthaltsgenehmigung im Jahr 2010 nach §25.3 bekommen, da ich eine 60prozentige Behinderung habe. Die Ausländerbehörde Apolda hat mir meine Aufenthaltsgenehmigung 2012 für drei Jahre verlängert. Am 13. Februar 2015 ist sie abgelaufen. Zuerst behaupteten sie, man könne die Aufenhahltsgenehmigung nicht verlängern, da man meine Fingerabdrücke nach Berlin senden und auf eine Antwort warten müsse. Später wurde mir gesagt, dass sie noch auf einen Brief von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) warteten. Ich fuhr selbst zum BAMF nach Hermsdorf und stellte die Frage, warum mir meine Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert wird. Darauf hin sagten sie mir, dass sie schon vor längerer Zeit einen Brief nach Apolda geschickt hätten. Im Text des Briefs stand, dass die Abschiebung Herr Aghayevs verboten wird. Mit der Kopie des Briefes ging ich in die Ausländerbehörde Apolda und stellte die Frage, warum sie eine Anfrage auf eine Abschiebung beim BAMF beantragt hätten. Sie müssten doch wissen, dass nach dem §25.3 eine Abschiebung ausgeschlossen ist. Die Mitarbeiterin der Ausländerbehörde hat gesagt, sie wollten irgendetwas überprüfen. Warum oder was sie prüfen wollten, habe ich nicht verstanden. Sie haben noch einmal alle möglichen Dokumente verlangt und getrennt dazu schriftlich eine Auskunft von mir, wie oft ich nach Aserbaidschan gereist bin. Da ich noch nicht so gut schreiben konnte, bat ich die Mitarbeiterin der Ausländerbehörde, mir dabei zu helfen. Dazu habe ich erklärt, dass ich einen Besucher hatte, meinen Freund aus Baku. Er hatte mich gefragt, ob ich etwas mit ihm nach Aserbaidschan schicken möchte. Ich packte daraufhin eine Tasche mit Geschenken für meine Kinder und gab sie ihm mit. Ich habe ihr auch gesagt, dass er mich von Aserbaidschan aus gleich anrief, um mir zu sagen, dass mein Pass in der Tasche gewesen sei und dass er in 10 Tagen wiederkommen und ihn mir mitbringen würde. Die Mitarbeiterin bat mich ihr handgeschriebenes Protokoll zu unterschreiben, was ich auch getan habe. Ein paar Tage später bekam ich Post mit einer Vorladung von der Polizei Apolda. Die Mitarbeiterin der Ausländerbehörde hatte mich angezeigt, dass ich angeblich meinen Pass zur Verfügung gestellt hätte, um jemanden nach Baku ausreisen zu lassen! Nachdem ich aber meinen Pass bei der Polizei sofort vorlegen konnte, durfte ich wieder gehen. Später bekam ich Post von der Staatsanwaltschaft Erfurt, dass die Sache abgeschlossen ist. Mit diesem Brief ging ich wieder zur Ausländerbehörde und fragte, wann ich meine Aufenthaltsgenehmigung endlich bekommen würde. Als sie daraufhin sagten, sie müssten noch auf einen Brief von der Staatsanwaltschaft Erfurt warten, habe ich selber dort angerufen und gefragt, warum es so lange dauert. Mir wurde gesagt, dass die Ausländerbehörde einen Widerspruch in der Sache eingereicht hat.

Bei meinem nächsten Besuch in der Ausländerbehörde zeigte man mir ein Blatt Papier und sagte „Siehst du? Du hast selber unterschrieben, dass du deinen Pass für einen Fremden zur Ausreise zur Verfügung gestellt hast!“ Ich schaute mir den Brief an und stellte fest: „Wie kann es sein, dass ich es unterschrieben habe? Als ich Ihnen davon erzählt habe, haben Sie alles mit einem Stift auf ein Blatt Papier geschrieben und jetzt sehe ich einen Text, der mit einem Rechner geschrieben wurde und der Text darin ist mir auch nicht bekannt!“ Unter dem vorgedruckten Text war meine Unterschrift zu sehen. Ich sagte: „Das ist doch eine Dokumentenfälschung!“ Die Mitarbeiterin hat mich angeschaut und auf emotionale Weise gesagt: “Egal!”.

Angesichts des Engagements, mit dem die Ausländerbehörde bei übergeordneten Behörden und durch offensichtlichen Betrug versucht, mir rechtliche Vergehen nachzuweisen, ist es offensichtlich, dass es ihr Anliegen ist, mich abzuschieben! Ich will in dieser Sache weiter kämpfen solange bis die Ausländerbeörde Apolda in ihren Schikanen gestoppt wird.

Ihr könnt meinen Kampf unterstützen. Kommt zur Gerichtsverhandlung am 18.01.2017 um 10.15 Uhr am Amtsgericht in Apolda, Jenaer Straße 8, 99510 Apolda.

Aghayev Magsud- The VOICE Refugee Forum – Refugee Community Apolda